Logo Gmina Adamów

Młodzieżowa Rada Gminy

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Adamów II kadencji na lata 2015-2017

                                                                                  

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Okręg wyborczy

 

1.

 

Baran Agata

 

ZS w Adamowie

 

2.

 

Facon Paweł

 

ZS w Adamowie

 

3.

 

Filipiak Klaudia

 

ZS w Adamowie

 

4.

Kochański Robert  

ZS w Adamowie

 

5.

 

Ochękowski Piotr

 

ZS w Adamowie

 

6.

 

Wesołowska Klaudia

 

ZS w Adamowie

 

7.

 

Domańska Weronika

 

Gimnazjum w Adamowie

 

8.

 

Dzido Eryk

 

Gimnazjum w Adamowie

 

9.

 

Piszcz Wiktoria

 

Gimnazjum w Adamowie

 

10.

 

Prusak Patrycja

 

Gimnazjum w Adamowie

 

11.

 

Sopyła Aleksandra

 

Gimnazjum w Adamowie

 

12.

 

Borkowska Maja

 

Gimnazjum w Woli Gułowskiej

 

13.

 

Lipka Kinga

 

Gimnazjum w Woli Gułowskiej

 

14.

 

Madoń Michał

 

Gimnazjum w Woli Gułowskiej

 

15.

 

Szymanek Karolina

 

Niepublicznego Gimnazjum w Zakępiu

 

 

 

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy:

 

Przewodniczący – Piotr Ochękowski

 

Wiceprzewodnicząca – Klaudia Wesołowska

 

Wiceprzewodniczący – Robert Kochański

 

 

 

Cele i zadania Młodzieżowej Rady Gminy Adamów

 

Głównym celem działania Młodzieżowej Rady Gminy Adamów jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w życiu publicznym.

 

Do zadań Młodzieżowej Rady Gminy Adamów należy:

 

  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Gminy Adamów,

  • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

  • podejmowanie działań propagujących cele Rady oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

 

Uchwała w sprawie powołania MGR

 

Statut MGR

 

Ordynacja wyborcza

 

DEBATY KONSULTACJE

Młodzieżowa Rada Gminy Adamów przeprowadziła w lutym dwie debaty społeczne o charakterze konsultacji społecznych. 
Pierwsza z nich dotyczyła oczekiwań względem Młodzieżowej Rady Gminy Adamów i odbyła się 19 lutego br. w Adamowie. Po debatach młodzież oraz inni mieszkańcy gminy mogli jeszcze brać udział w konsultacjach na powyższe tematy składając wnioski i uwagi drogą mailową.
Druga debata poświecona była lokalnej imprezie „Dzień Adamowa i Okolicy”. Młodzi radny wraz z innymi uczestnikami dyskutowali nad formułą imprezy oraz nad atrakcjami, jakie przewidzieli organizatorzy. Wnioski młodzieży zostały wzięte pod uwagę w podejmowanych decyzjach. Młodzieży udało się m.in. wynegocjować wydłużenie zabawy tanecznej „pod gwiazdami”.
Szczegółowe podsumowanie przeprowadzonych konsultacji nastąpi na kolejnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Adamów zaplanowanej na II kwartał 2014 r. Większość wniosków młodzieży i mieszkańców dotyczących oczekiwań względem Młodzieżowej Rady Gminy już wzięto pod uwagę.
Ponadto w I kwartale br. młodzi radni wypełniali ankiety związane z aktualizacją Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Wnioski z tych ankiet zostaną wykorzystane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie przy aktualizacji jednego z podstawowych dokumentów strategicznych gminnej jednostki samorządowej. 

 

ROTACJE W SKŁADZIE MŁODZIEŻOWEJ RADZIE GMINY

Dnia 2 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów odbyła się IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy. W sesji udział wzięli nowo wybrani radni. W wyniku wyborów uzupełniających, które zostały przeprowadzone w dwóch szkołach (Gimnazjum w Adamowie i w ZS w Adamowie) w skład młodzieżowej rady weszło 6 nowych radnych. W czasie sesji Sekretarz Gminy – pani Jolanta Biaduń wręczyła im zaświadczenia o wyborze oraz drobne upominki w postaci długopisu i breloka. Pogratulowała radnym odwagi oraz życzyła, by sprawowanie mandatu młodzieżowego radnego stanowiło pasję, która może być początkiem dalszego uczestnictwa w życiu publicznym.  Nowi radni na pierwszej sesji mają obowiązek złożyć ślubowanie. Przewodnicząca Rady – Dominika Nowicka odczytała treść roty ślubowania, a następnie każdy wstawał i wypowiadał słowa „ślubuję”. Ślubowanie złożyły następujące osoby: Paweł Facon, Maciej Guz, Maciej Kołodziej, Karolina Nowicka, Piotr Ochękowski. W związku z rezygnacją z mandatu radnego Roberta Kochańskiego konieczne było przeprowadzenie wyborów na Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy. Radni zgłosili kandydaturę Piotra Ochękowskiego, który w wyniku przeprowadzonego głosowania otrzymał 11 głosów poparcia, a tym samym został wybrany na Wiceprzewodniczącego. Uzupełnił on skład prezydium. Podczas sesji została również podjęta uchwała dotycząca pełnienia funkcji Sekretarza. W dalszym ciągu funkcję tę będzie pełniła radna Martyna Ponikowska. 
Kolejna zmiana jaka nastąpiła dotyczy opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy.  Z pełnienia tych obowiązków zrezygnowała Pani Marta Domańska. Nowym opiekunem Młodzieżowej Rady została Anna Polak. To była pierwsza sesja z jej udziałem. Życzymy satysfakcji z pełnienia nowej funkcji i ciekawych inicjatyw.
 
 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.