Logo Gmina Adamów

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Adamowie

Dyrektor:  Janusz Grochowski

Zastępca: Anna Siergiej

Adres:  ul. Szkolna 4a, 21-412 Adamów

tel.: 25 755 31 12

e-mail: psp.adamow@wp.pl

www.  zspadamow.edupage.org

Organ prowadzący:  Gmina Adamów

Historia szkoły w Adamowie datuje się od 1860 r. Pierwsza szkoła powszechna mieściła się w jednej sali lekcyjnej w budynku parafialnym. Przez dłuższy czas, bo jeszcze do roku 1922 było tu 5 oddziałów. Następnie rozwinęła się do siedmiu klas. W 1880 r. Szkoła w Adamowie zatrudniła jednego nauczyciela – był nim Augustyn Vorbrodi. Warunki do nauki nie były lepsze, o czym świadczą protokoły częstych remontów budynku szkolnego z początków XX w. Wielokrotnie naukę rozpoczynano z opóźnieniem. W roku 1911 dokonano gruntownego podziału wnętrza budynku, wydzielając izbę lekcyjną (klasę), szatnię, pokój nauczyciela, kuchnię i ganek (buduarczik), a z zewnątrz wyodrębniając mieszkanie nauczyciela. W roku 1908 w szkole adamowskiej uczyło się 140 dzieci. A koszty utrzymania szkoły wynosiły 306 rb. Na obecnym placu szkolnym od ul. Kleeberga wzniesiono budynek drewniany, który w kwietniu 1943 roku spalił się. Nauka szkolna mimo tego nie została przerwana, ponieważ około 1937 roku rozpoczęto budowę szkoły murowanej z cegły, w której obecne prowadzone są zajęcia. W roku 1939 część nowej szkoły była wykończona i młodsze klasy już się w niej uczyły. W okresie okupacji hitlerowskiej Niemcy wykończyli całkowicie wzniesiony budynek szkoły murowanej i wykorzystali go na szpital wojskowy. W latach 1930 – 1935 kierownikiem szkoły był pan Gołębiewski. Następnie w latach 1935 -1939 szkołą kierował Stanisław Czerepiński. Pracujący nauczyciele do wybuchu wojny to: Kazimiera Witting, Apolonia i Zygmunt Kalińscy. W latach okupacji funkcję kierownika pełnił Józef Golczewski. Po wojnie szkoła była dwukrotnie rozbudowywana. 10 października 1944 roku staraniem miejscowych władz w lokalu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w gimnazjum nieliczna grupa dziewcząt. Dyrektorem Gimnazjum Koedukacyjnego Ogólnokształcącego w Adamowie została Henryka Markiewicz. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Adamowie funkcjonowały do roku 1950. Pismem WRN Wydziału Oświaty kształcącego w Lublinie z dnia 14.10.1950 r. Nr. Os. 30948 /Kor/ R powołano dożycia szkołę jedenastoletnią. Pierwszym dyrektorem w upaństwowionej szkole tzw. Jedenastolatce został Franciszek Herzog, następnie Zofia Stępniak. 1 września 1951 roku funkcję dyrektora jedenastolatki (7 klas podstawowych i 4 klasy gimnazjalne) objął Ignacy Oszal. Szkoła w tej formie funkcjonowała do 1967 roku. Od 1 września 1967 roku Państwową Szkołę Stopnia Licealnego i Podstawowego przekształcono w 8 – klasową Szkołę Podstawową i 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora 4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego nadal pełnil Ignacy Oszal, a funkcję kierownika 8 – klasowej Szkoły Podstawowej w Adamowie powierzono Januszowi Weremczukowi, którą pełnił do 31 grudnia 1974 r. W okresie od 1 stycznia 1974 r. do 31 sierpnia 1999 roku 8 – klasową Szkołą Podstawową w Adamowie kierował Waldemar Tura. Długoletnimi nauczycielami Szkoły Podstawowej w Adamowie w latach 1950 – 2000 byli: Stanisław Jędruch, Stanisław Oszal, Danuta Lasotka, Halina Kurowska, Genowefa i Henryk Olszewscy, Irena Ociesa, Zofia Piszcz, Zofia Goławska, Alina Hołyńska, Elżbieta Zalewska, Józefa Mizak, Danuta Nowicka, Jadwiga Pogonowska – Dzido. 1 września 1999 r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Adamowie objął Janusz Grochowski, zastępcą dyrektora została Zofia Józwik, a Rada Pedagogiczna liczyła 28 nauczycieli. Decyzją Rady Gminy od 1 stycznia 2000 r. w skład Szkoły Podstawowej w Adamowie weszła Szkoła Filialna w Hordzieżce. W latach 1999 – 2004 w szkole przeprowadzony był systematyczny remont wszystkich sal lekcyjnych z wymianą podłóg włącznie. W wakacje 2004 r. w budynku szkoły zostały wymienione wszystkie okna, centralne ogrzewanie, łazienki i docieplono budynek z zewnątrz. Od 1 grudnia 2003 r. na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana Anna Siergiej. W roku szkolnym 2004/5 i 2005/6 szkoła przeszła szereg działań, których celem było nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza. 24 lutego 2006 r. Uchwałą Rady Gminy Adamów szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbyły się 29 kwietnia 2006 r.

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

Dyrektor:  Przemysław Sala

Adres:  Wola Gułowska 60, 21-481 Wola Gułowska

tel.: 25 755 02 08 (sekretariat); 25 755 80 59 (Dyrektor)

e-mail: zesp_wola@wp.pl

www.  szkola.wolagulowska.pl

Organ prowadzący:  Gmina Adamów

Historia szkoły w Woli Gułowskiej sięga roku 1925. Początkowo szkoła mieściła się w dwóch budynkach mieszkalnych należących do Józefa Pałki, który był kierownikiem szkoły. Wrzesień 1939 r. przyniósł wiele zniszczeń w Woli Gułowskiej i okolicznych miejscowościach, spłonął wtedy też jeden z budynków szkoły. Nauka kontynuowana była w prywatnych budynkach. W czasie II wojny światowej tj. w latach 1939-1945 kierownikiem szkoły był p. Sztiller. W roku 1941 nauka musiała zostać przerwana z powodu panującej epidemii tyfusu. Po kilku miesiącach nauczanie zostało wznowione, a w roku 1942 została wynajęta trzecia sala lekcyjna. Od roku 1945 funkcję kierownika objęła Janina Piotrowska, a w roku 1947 kierownikiem został Kazimierz Mich i pełnił tę funkcję do roku 1955. Wówczas grono nauczycielskie liczyło 5 osób. W roku 1955 po raz kolejny kierownikiem szkoły została Janina Piotrowska. Z biegiem czasu szkoła się rozrastała, przybywało uczniów. Baza lokalowa była w bardzo złym stanie, budynek własny szkoły to praktycznie ruina. W budynku własnym szkoły mieściły się dwie izby lekcyjne o powierzchni ok. 50-60 m2 każda i małe pomieszczenie na kancelarię. Jedynym rozwiązaniem był wynajem pomieszczeń od rolników, w ich skromnych domach mieszkalnych. Takich izdebek wynajmowano cztery, powierzchnię takiej sali lekcyjnej można określić na ok. 20 m2. Źródłem ogrzewania były zwykłe piece kaflowe. Wtedy też zaczęto myśleć o budowie szkoły. W październiku 1958 r. podczas zjazdu byłych bojowników powstał projekt uczczenia bohaterów poprzez budowę szkoły – pomnika dla walczących w 1939 r. żołnierzy pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Wspólnym wysiłkiem władz powiatu oraz mieszkańców Woli Gułowskiej i okolic rozpoczęto budowę szkoły. Do prac chętnie włączało się wojsko z pobliskiej jednostki. 4 października 1959 r. odbyła się w Woli Gułowskiej uroczystość 20 – ej rocznicy bitwy pod Kockiem i Wolą Gułowską. Wdowa po generale Kleebergu Wanda Kleeberg w asyście przedstawicieli władz województwa i powiatu wmurowała akt erekcyjny w fundament. Wiosną 1960 r. budowę przejęło Przedsiębiorstwo Budowlane z Łukowa. W lipcu 1960 r. zaszła zmiana na stanowisku kierownika. Funkcję tę zaczął pełnić Stanisław Chadaj. Pod koniec 1960 r. budynek został oddany do użytku. Wykonane zostały duże jasne sale, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, centralne ogrzewanie, gabinet kierownika, kuchnia, kanalizacja, a na podłogach został położony parkiet. Od stycznia 1961 r. młodzież rozpoczęła naukę w nowej szkole. Grono nauczycielskie powiększyło się do kilkunastu osób. Funkcję kierownika w lipcu 1966 r. objął Kazimierz Kur. W październiku tego samego roku w szkole w jednej z sal lekcyjnych otwarta została Izba Pamięci Narodowej, gdzie gromadzone były pamiątki z czasów wojny. W tym okresie bardzo dużo osób uczyło się w szkole, z tego względu zajęcia odbywały się na dwie zmiany. We wrześniu 1969 r. kierownikiem szkoły został Eugeniusz Cąkała. Od roku 1962 prowadzona była, przez Stefanię Cąkała-Wardach, drużyna harcerska. W roku 1973 odbyło się uroczyste nadanie sztandaru harcerzom szczepu im. „Bohaterów walk” oraz ich ślubowanie. W szkole swoją siedzibę miało też Koło Gospodyń Wiejskich, które organizowało różne imprezy okolicznościowe. W roku 1975 szkole w Woli Gułowskiej zostały podporządkowane dwa punkty filialne w Żurawcu oraz Ferdynandowie. Kierownikiem szkoły w Żurawcu został Mirosław Mućka, a szkoły w Ferdynandowie Maria Bardziłowska, jednak w 1976 r. kierownik szkoły został zmieniony i stanowisko to objęła Bogusława Leszek. Punkt filialny z Żurawcu został zlikwidowany w roku 1981, a w Ferdynandowie kilka lat później. W związku z dużą liczbą uczniów należało rozbudować szkołę w Woli Gułowskiej. W roku 1983 został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły i Izby Pamięci. Dzięki pracy uczniów oraz ich rodziców powstało nowe skrzydło szkoły, które mieściło 5 sal dydaktycznych, pokój nauczycielski oraz sanitariaty. W marcu 1991 obowiązki dyrektora szkoły objęła Stefania Cąkała-Wardach, a od września dyrektorem został Ryszard Wojtaś, który pełnił tę funkcję do roku 1996. 1 stycznia 1996 r. szkoła w Woli Gułowskiej stała się samodzielną jednostką administracyjną i finansową. Od września 1996 r. dyrektorem została Marianna Leszek. W roku 1999 została przeprowadzona reforma oświatowa w wyniku, której została utworzona sześcioklasowa szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W tym samym czasie została również rozpoczęta budowa sali gimnastycznej. 5 października 2002 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej oraz nadanie sztandaru dla Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kleeberga. 27 listopada 2003 r. została otwarta stołówka. We wrześniu 2007 r. w wyniku konkursu dyrektorem został Włodzimierz Wolski. Obecnie obowiązki dyrektora pełni Przemysław Sala, który w wyniku rozstrzygniętego konkursu został dyrektorem na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Szkoła Podstawowa w Zakępiu

Dyrektor:  Elżbieta Gontarz

Adres:  Zakępie 17a, 21-412 Adamów

tel.: 25 755 46 27

e-mail: szkolazakepie@wp.pl

www.  spzakepie.pl

Organ prowadzący:  Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK” w Zakępiu

Po pierwszej wojnie światowej w 1919 r. w Zakępiu działalność rozpoczęła Spółdzielnia Społem „Jedność”, na podstawie zadeklarowanych udziałów. Początkowo prowadziła sklepik towarów spożywczych w prywatnym mieszkaniu. To z inicjatywy jej członków podjęto decyzję budowy drewnianego budynku szkolnego, z wydzieleniem pomieszczenia na sklep spożywczy. Podczas walnego zgromadzenia, członkowie zadeklarowali, że przeznaczą część swych zysków na zakup placu pod budowę budynku szkolnego. Nauka dzieci szkolnych odbywała się wówczas w wynajętych budynkach, a kierownikiem szkoły był wtedy młody nauczyciel Józef Kalinowski. Musiał on przekonać mieszkańców Józefowa Dużego i Małego, Bielan Duży i Małych, Czarnej, a także Wójta Serokomli Aleksandra Chojęte oraz inspektora powiatowego w Łukowie o potrzebie budowy szkoły w Zakępiu. Było to o tyle trudniejsze, że w tym samym czasie na terenie gminy trwały budowy sześcioklasowych szkół w Serokomli i Krzówce. Na początku lipca 1933 r. rozpoczęto roboty ciesielskie, a już w listopadzie tego samego roku zostały przeniesione do nowego budynku dwie klasy. Wszyscy mieszkańcy Zakępia pomagali przy zwózce materiałów budowlanych. Początkowo wybudowano budynek stojący od strony południowej, jego kosztorys opiewał na sumę 2 tysięcy zł, zwiększono udziały i liczbę udziałowców. 3 czerwca 1934 roku w Dniu Święta Spółdzielczości, budynek został poświęcony przez proboszcza z Serokomli ks. Pawła Norwida. Wiosną 1935 r. Spółdzielnia „Jedność” rozpoczęła budowę, a właściwie dobudowę części północnej z przeznaczeniem na trzecią salę lekcyjną, kancelarię i pomieszczenie na sklep spożywczy. Zarząd Spółdzielni zwrócił się tym razem o pomoc do sąsiednich wsi – Bielan i Czarnej, a o drzewno do księżnej Czartoryskiej. Budowę szczęśliwie ukończono w 1936 r. i od 3 września tego roku wszystkie klasy znalazły tu swoje pomieszczenie. Kierownikiem szkoły był wówczas Józef Kalinowski (od 1932 r.), nauczycielami: Małgorzata Kalinowska i pani Bidowańcówna, która zastąpiła Ninę Oziemczukówna, religii nauczał ksiądz prefekt z Adamowa. Po tragicznych wydarzeniach jakie miały miejsce 14 kwietnia 1940 r. naukę wznowiono dopiero w czerwcu. Kierownikiem szkoły została Zofia Kaczanowa, z którą pracowała Maria Prociówna i Ignacy Oszal. W 1947 r. Zofia Kaczanowa wyjechała na Ziemie Zachodnie. Kierownikiem szkoły zostaje Jan Prussak, razem z nim pracuje Sylwin Cąkała, a później też panie Olewińskie, Klaudiusz Dzido, Stanisław Szydłowski, Regina Strzelec, Cecylia Gryglicka. Od 1956 r. stanowisko kierownika szkoły przejmuje Irena Sobiepan, a od 1958 zostaje nim Witold Latoch. W tym czasie pracują tu: Hieronima Wediuk, Julita Turska, a później Krystyna Rościńska, Zofia Zgorzałek, Kazimiera Kuczyńska, Zygmunt Lewartowski i W. Burdach. Od 1957 r. budynek szkoły zostaje upaństwowiony i staje się zależny finansowo i gospodarczo od Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Adamowie. W czasie budowy tzw. „szkół tysiąclecia” planowano również budowę szkoły w Zakępiu. Wykonano już pełną dokumentację, a nawet wykopano studnię głębinową, jednak projekt nie został zrealizowany. W latach 1967 – 1984 funkcję kierownika szkoły pełnił Walerian Kasak. Nauczyciele często się zmieniali, w latach 60-tych uczyli: Tadeusz Dzido, Alina Pawluczuk, Zofia Zgorzałek, Kazimiera Kuczyńska. W latach następujących pracowali tu: Anna Obrębska, Genowefa Biadun, Jan Zakrzewski, Krystyna Biadun-Szymańska. W roku 1967 istniał przy tutejszej szkole kurs oświaty dorosłych w zakresie 7 klas. Kurs ten ukończyło 12 osób z Bielan, Zakępie i Czarnej. 1 czerwca 1975 r. zostali wyznaczeni gminni dyrektorzy szkół, w gminie Adamów (do której należało Zakępie) został nim Waldemar Tura. Kolejna zmiana na stanowisku kierowniczym szkoły z Zakępiu miała miejsce w 1984 r. kiedy dyrektorem zostaje Alicja Młodzikowska. Nauczycielami są: Hanna Ciołek, Zofia Józwik, Elżbieta Gontarz, Urszula Basak, Sławomir Biadun i Zdzisław Wołek. W szkole uczy się ok. 80 dzieci w klasach „0” i I-VIII. W 1994 r. następuje kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Rozpisany przez Urząd Gminy w Adamowie konkurs wygrywa Elżbieta Gontarz, dotychczasowa nauczycielka w tutejszej szkole. Elżbieta Gontarz pełni tę funkcję do chwili obecnej. W tym czasie przeprowadzono reformę w oświacie, w wyniku której z ośmioklasowej szkoły utworzono sześcioklasową szkołę podstawową. W 1998 r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny. Mieści się on na dwóch poziomach: sześć klas lekcyjnych, oddział przedszkolny, bibliotekę, kuchnię i pokój nauczycielski z gabinetem dyrektora. Budynek ten posadowiony jest obok kaplicy, na jednym placu. W 2010 r. powołano oddział przedszkolny. 24 maja 2011 r. mieszkańcy Zakępie, Bielan i Józefowa Dużego z udziałem Wójta Gminy Adamów Sławomira Skwarka założyli Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek”. Na prezesa wybrali Elżbietę Gontarz, obecnego dyrektora szkoły, wiceprezesem został Adam Stachniak, zaś skarbnikiem Anna Magnuszewska. Głównym zadaniem stowarzyszenia jest realizacja celów oświatowych, w tym najważniejszy to prowadzenie szkoły podstawowej. 2 lutego 2012 r. Radni Gminy Adamów podjęli uchwalę w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakępiu Stowarzyszeniu Oświatowemu „Kaganek”. Od 1 września 2012 r. stowarzyszenie przejęło i prowadzi placówki oświatowe: szkołę podstawową, punkt przedszkolny oraz gimnazjum w Zakępiu.

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.