Logo Gmina Adamów

Organizacje pozarządowe

ABSOLWENCI I SYMPATYCY

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół  im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie jako jedno z pierwszych odbyło swoje Walne Zebranie Członków. Spotkanie miało miejsce 1 lutego 2016r.  Organizacja liczy ogółem 42 członków, w tym 32 założycieli. Podsumowania trzeciego roku pracy dokonała prezes Jadwiga Osińska. W dotychczasowym okresie działalności organizacja kilkakrotnie aplikowała o środki w ogólnopolskich konkursach. W roku 2015 złożyła wnioski „Zobaczyć świat inaczej – rozbudzenie aktywności seniorów z gminy Adamów” w oparciu o  Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja dotychczas na realizację swoich projektów pozyskała wsparcie w wysokości: 72892 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z Narodowego Centrum Kultury. Stowarzyszenie w roku ubiegłym aktywnie uczestniczyło w licznych wydarzeniach odbywających się na terenie gminy jak np.: Konferencja Towarzystw Regionalnych, Powiatowe Forum NGO, Festyn rodzinny, Dzień Adamowa i Okolicy, VII Adamowska Dziesiątka czy Dzień Niepodległości. Organizacja ma też reprezentanta w powołanej w ubiegłym roku Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie.
Członkowie Stowarzyszenia przyjęli i zatwierdzili sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 przeznaczając dodatni wynik finansowy na działalność w 2016 roku.

 

WALNE

ZEBRANIA STOWRZYSZEŃ

Rozpoczął się okres corocznych walnych zebrań w stowarzyszeniach. Dla jednostek OSP zrzeszonych w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest to rok sprawozdawczo-wyborczy. Na terenie naszej gminy działają jednostki OSP w: Adamowie, Ferdynandowie, Hordzieżce i Woli Gułowskiej. Jednostki w Adamowie i Woli Gułowskiej znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. W roku ubiegłym brały udział w działaniach ratowniczych zarówno na terenie gminy jak i poza terenem. Jednostka Adamów uczestniczyła w 51 działaniach ratowniczych, z tego 38 na terenie gminy (w tym 27 pożarów i 11 zagrożeń miejscowych). OSP Wola Gułowska brała udział w 17 działaniach, Hordzieżka w 6, a Ferdynandów w 5 akcjach. Wszystkie  jednostki OSP odbyły już swoje statutowe zebrania. W spotkaniach oprócz członków poszczególnych stowarzyszeń brali udział także przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Adamowie, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie oraz władz gminnych i powiatowych. Stowarzyszenia dokonały podsumowania działalności w ubiegłym roku, udzieliły absolutorium ustępującym zarządom i dokonały wyboru swoich władz na nowe pięcioletnie kadencje. Działalnością poszczególnych jednostek pokierują:

OSP Adamów: prezes Józwik Andrzej,  naczelnik Jaśkowski Bogdan

OSP Ferdynandów: prezes Kieliszek Andrzej, naczelnik Łazuga Dariusz

OSP Hordzieżka: prezes Dzido Stanisław, naczelnik Jawoszek Edmund

OSP Wola Gułowska: prezes Stempniak Bogusław, naczelnik Bancerz Waldemar

Poszczególne jednostki wybrały także swoich delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 

PROJEKT TRAMPOLINA …

Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” w Zakępiu uczestniczy w projekcie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy „Trampolina-więcej, lepiej, profesjonalnie”.  Projekt trwa od września 2015 do 30 czerwca 2016 r. Jednym z działań w projekcie są spotkania robocze grup, podczas których pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi Sieci PPL LOS. Jako uczestnik projektu Stowarzyszenie ma  za zadanie przeprowadzić konsultacje wypracowanych podczas spotkań roboczych materiałów, które dotyczą organizacji pozarządowych należących do sieci oraz chętnych, by do niej przystąpić. Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i wypełnienie ankiety oraz przekazanie jej do siedziby Stowarzyszenia: Zakępie 17a 21-412 Adamów do końca grudnia 2015 r. Zapraszam również na konsultacje w/w materiałów do szkoły w Zakępiu w dniach 16.12 i 30.12.2015 r. w godz. od 15 do 17.
Elżbieta Gontarz
Prezes Stowarzyszenia Oświatowego „Kaganek”

Ankieta organizacje niezrzeszone w sieci. ...PDF

Ankieta organizacje zrzeszone w sieci. ...PDF

 

ZARZĄDZENIE NR 61/15 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 25 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE POWOŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ADAMOWIE. ...PDF

 

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ADAMOWIE

 

UCHWAŁA NR VI/46/15 RADY GMINY ADAMÓW Z DNIA 9 CZERWCA 2015 R.

Uchwałę Nr VI/46/15 Rady Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członkow oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego w Adamowie opublikowaną w dzienniku urzędowym poz. 2359

(link - http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=2359)

 

TRAMPOLINA – WIĘCEJ, LEPIEJ, PROFESJONALNIE

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie. PDF

POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W ramach projektu „Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu  łukowskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7 czerwca 2015 r. od godz. 14.00 w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej odbędzie się drugie Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych. Lider Projektu Fundacja EOS oraz Partnerzy Projektu  Gmina Adamów i Gmina Krzywda  zapraszają na spotkanie, które  będzie okazją do zaprezentowania działalności organizacji, wzajemnego poznania oraz nawiązania współpracy. 
Program Powiatowego Forum NGO.

 

OTWARTE SPOTKANIE

Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" oraz Wójt Gminy zapraszają mieszkańców z GMINY ADAMÓW na spotkanie związane z przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020.

 

Z DZIEJÓW RODU

Dwudniowa konferencja pod hasłem „HENRYK SIENKIEWICZ NAUCZYCIEL POKOLEŃ. Z DZIEJÓW RODU SIENKIEWICZÓW” odbyła się 7-8 marca w Domu Kultury Pomniku Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej. Przedstawiciele kilkudziesięciu Towarzystw Regionalnych z terenu woj. lubelskiego przyjechali na zaproszenie Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza. Wójt Gminy Adamów objął wydarzenie patronatem honorowym.
Jak poinformował prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych, było to trzecie spotkanie regionalistów, dwa poprzednie poświęcone były Józefowi Kraszewskiemu i Stefanowi Żeromskiemu. Patronem tego spotkania był Henryk Sienkiewicz i jego rodzina. Temat  omawiali prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski, Barbara Wachowicz oraz Zbigniew Miszczak.
W programie konferencji znalazła się także informacja o stowarzyszeniach działających na terenie gminy Adamów. Goście wysłuchali i obejrzeli prezentację organizacji przygotowaną przez Tadeusza Osińskiego.
Uczestnicy konferencji obejrzeli też okolicznościowe montaże słowno-muzyczne przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza oraz Gimnazjum im. SGO Polesie w Adamowie.

Zdjęcia w galerii FOTO ...

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.