Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 201

ZAWIADOMIENIE XII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

08.02.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ zwołuję na dzień 11 lutego 2016 r. /czwartek/ na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XI sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
5. Interpelacje i wnioski radnych,
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów,  
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Adamów,
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Adamów jest organem prowadzącym,
- w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których Gmina Adamów jest organem prowadzącym,
- w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2016,
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów

/-/ Krystyna Bujak

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.