Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 239

ZAWIADOMIENIE XIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

26.04.2016

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ zwołuję na dzień 4 maja 2016 r. /środa/ na godzinę 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu obrad XII sesji Rady Gminy,
4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
5. Interpelacje i wnioski radnych,
6. Przedstawienie:
- sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015,
- sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej,
7. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Adamów z Gminą Krzywda w zakresie zadań realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie,
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów”,
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmian w budżecie na rok 2016,
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat,
- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok,
- w sprawie sposobu wykonania obowiązków gminy wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dotyczących gminnych przewozów pasażerskich,
- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów,
- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Adamów prowadzenia Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Adamów na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.,
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
9. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów

                                                      /-/ Krystyna Bujak

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.